Rozporządzenie UE ma na celu zaostrzenie przepisów dotyczących krótkoterminowego wynajmu mieszkań

Rozporządzenie UE ma na celu zaostrzenie przepisów dotyczących krótkoterminowego wynajmu mieszkań

Unia Europejska zamierza wprowadzić nowe regulacje związane z wynajmowaniem nieruchomości na krótki okres. W ramach proponowanych zmian, właściciele będą musieli posiadać obligatoryjny numer rejestracyjny, a platformy internetowe, takie jak Airbnb czy Booking, będą miały za zadanie weryfikować wiarygodność ogłoszeń. Dodatkowo, lokalne władze będą miały dostęp do statystyk opartych na danych zgłaszanych przez takie platformy. Te zmiany są częścią proponowanej nowelizacji rozporządzenia UE 2018/1724, którą wspólnie uzgodniły Rada UE i Parlament Europejski.

Unijni komisarze od dawna zwracali uwagę na konieczność regulacji rynku wynajmu krótkoterminowego. Właściciele nieruchomości mający zamiar prowadzić wynajem swojego mieszkania, będą musieli przechodzić przez procedurę zgłoszeniową, na końcu której otrzymają swój numer rejestracyjny. Dzięki temu, użytkownicy platform do wyszukiwania mieszkań do wynajęcia, będą mogli samodzielnie zweryfikować tożsamość wynajmującego. Portale internetowe będą miały obowiązek sprawdzać prawdziwość zamieszczanych ogłoszeń i przeprowadzać okresowe kontrole. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, organy kontrolne państw unijnych będą mogły nałożyć sankcje na właściciela nieruchomości, a także odebrać mu numer rejestracyjny. Odpowiedzialność za regularne weryfikowanie wiarygodności informacji zawartych w ogłoszeniach spadnie również na platformy internetowe.

Problem związany z niekontrolowanym wynajmowaniem mieszkań dotyczy w szczególności miast atrakcyjnych turystycznie. Mieszkańcy takich miast jak Wenecja, Paryż czy Barcelona od dawna skarżą się na rosnące ceny nieruchomości, podwyżki lokalnych podatków, co zmusza ich do przenoszenia się na obrzeża miast. Ten problem jest również odczuwalny w Polsce – mieszkańcy Krakowa czy Sopotu również zgłaszają kłopoty związane z krótkoterminowym wynajmowaniem mieszkań. W lipcu 2022 r., rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra rozwoju i technologii z propozycją zmian w prawie umożliwiających karanie właścicieli, którzy nie kontrolują swoich gości powodujących nocne hałasy, awantury czy dewastujących klatki schodowe. Obecne polskie przepisy nie przewidują takich sankcji, z powodu tak zwanego przemijającego charakteru tych niedogodności. Dodatkowo, według wyroku Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II CSK 600/08), wspólnoty mieszkaniowe nie mają prawa zakazać swoim członkom wynajmowania mieszkań na krótki okres.