Nowe regulacje UE z 2024: Wzrost progu dla zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych

Nowe regulacje UE z 2024: Wzrost progu dla zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych

Dla sektora zamówień publicznych na roboty budowlane, Unia Europejska planuje podnieść próg o ponad 1,7 mln złotych. Ta zmiana ma wejść w życie w roku 2024. Przyjęło się, że próg unijny ulega korekcie co dwa lata i jest to kwota, po której przekroczeniu wprowadzane są bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące udzielania zamówień.

Komisja Europejska ogłosiła ostatnio cztery nowe rozporządzenia wykonawcze datowane na 15 listopada 2023 r., które określają wysokość progów unijnych (rozporządzenia 2023/2495–2023/2497 oraz 2023/2510). Do tych dokumentów dołączony jest także komunikat KE C/2023/902, który definiuje równowartości progów w walutach narodowych innych niż euro.

Warto zauważyć, że pomimo inflacji, progi nie zmieniły się zbyt drastycznie, chociaż obserwujemy delikatne podwyżki w porównaniu z tym, co miało miejsce dwa lata temu. Biorąc na przykład zamówienia na usługi lub dostawy realizowane przez administrację rządową, wartość progu podniosła się o 3 tysiące euro, z 140 tysięcy do 143 tysięcy euro (patrz: grafika).

Zauważalna różnica dotyczy jednak prac budowlanych, gdzie próg jest wyższy. Przez najbliższe dwa lata wyniesie on 5,538 miliona euro, co stanowi wzrost o 156 tysięcy euro w porównaniu do lat 2022-2023.