Neurologia niedostatecznie zainteresowana problemami zdrowotnymi specyficznymi dla płci żeńskiej? 80% neurologów to płeć męska

Neurologia niedostatecznie zainteresowana problemami zdrowotnymi specyficznymi dla płci żeńskiej? 80% neurologów to płeć męska

Zagadnienia zdrowia psychicznego i neurologicznego kobiet obejmują wiele unikalnych schorzeń, takich jak depresja poporodowa, mgła mózgowa związana z menopauzą czy migrena miesiączkowa. Zastanawiające jest więc, dlaczego jedynie 0,5% badan naukowych w dziedzinie neurologii skupia się na tych konkretnych problemach kobiecych.

Emily G. Jacobs, autorka artykułu dla „Nature”, dyskutuje na temat przyczyn tego zjawiska i proponuje możliwe kroki mające na celu zmianę obecnej sytuacji.

Zgodnie z danymi statystycznymi, 70% osób cierpiących na chorobę Alzheimera to kobiety. Kobiety są również częściej narażone na depresję – stanowią one 65% ogółu osób zmagających się z tą chorobą. Są także narażone na wcześniej wymienione dolegliwości charakterystyczne dla ich płci – między innymi depresję poporodową, mgłę mózgową związaną z okresem menopauzy i migrenę miesiączkową. Na świecie aż 400 milionów kobiet korzysta z hormonalnej antykoncepcji, co jest uważane za czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia depresji. Dlaczego tak się dzieje? Nie mamy na to odpowiedzi, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań.

Co prawda, kobiety stanowią połowę uczestników badań neurologicznych, ale rzadko są one ukierunkowane na choroby specyficzne dla ich płci. Tę lukę badawczą można częściowo przypisać braku zainteresowania ze strony naukowców – 80% neurologów to mężczyźni. Brakuje również inwestorów gotowych sfinansować takie badania.

Jak podaje Emily G. Jacobs, w celu poprawy sytuacji, 16 listopada 2023 roku utworzyła Inicjatywę na Rzecz Zdrowia Mózgu Kobiet im. Ann S. Bowers przy Uniwersytecie Kalifornijskim. Celem tej inicjatywy jest wprowadzenie zmian w obecnej sytuacji. Jak przyznaje autorka, działania te są częścią „globalnej zmiany w kulturze nauki”, która ma na celu zapewnienie równości zdrowia kobiet i mężczyzn w tej dziedzinie.