Nowe regulacje dotyczące recept na darmowe leki: Kto będzie uprawniony do ich wypisywania?

Nowe regulacje dotyczące recept na darmowe leki: Kto będzie uprawniony do ich wypisywania?

Resort zdrowia przygotowuje się do wprowadzenia nowych zasad dotyczących wystawiania recept na darmowe leki. Zgodnie z tymi zmianami, pacjenci będą mogli otrzymać takie recepty nie tylko od lekarzy związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również od tych, którzy prowadzą prywatną praktykę.

Aktualnie, proces wydawania recept jest kontrolowany przez zestaw przepisów zawartych w 16 różnych aktach prawnych. Na te regulacje nałożone są dodatkowe zasady dotyczące refundacji, które definiują różne terminy realizacji recept oraz ilości wydawanych medykamentów. Nowy projekt ma na celu uporządkowanie i uproszczenie tego skomplikowanego systemu. Wprowadzi również nowe zasady odnośnie darmowych leków.

Mimo że nie planuje się rozszerzenia listy osób uprawnionych do otrzymywania darmowych leków, dostępność takiego rozwiązania może wzrosnąć. Będzie to możliwe dzięki przepisom, które pozwolą na wypisywanie recept na darmowe leki przez lekarzy, którzy nie mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prace nad tymi zmianami prowadzi zespół resortu zdrowia, który został powołany jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem specjalistów, aktualny rząd przyjmie te przepisy.