Nowe zasady w gimnastyce – koniec z obligatoryjnym ważeniem młodych sportowców

Nowe zasady w gimnastyce – koniec z obligatoryjnym ważeniem młodych sportowców

Zmieniają się zasady dotyczące młodych gimnastyków w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez British Gymnastics, trenerzy nie będą już mieli możliwości wymuszania na swoich podopiecznych ważenia. Decyzja ta jest reakcją na ujawnione nieprawidłowości i nadużycia, które ujrzały światło dzienne w raporcie opublikowanym w zeszłym roku.

Sukcesy sportowe nie mogą stać na drodze do zdrowego rozwoju najmłodszych

Według aktualnie obowiązujących przepisów, dzieci poniżej 10 roku życia nie mają obowiązku poddawania się ważeniu. Z kolei osoby w wieku od 11 do 18 lat mogą to robić wyłącznie za zgodą siebie samych oraz rodziców czy opiekunów prawnych.

Waga młodych adeptów gimnastyki może być teraz określana jedynie przez lekarzy, a jednym z uzasadnionych powodów takiego działania może być proces dorastania.

„Naszym celem jest patrzenie na te młode osoby jako na rozwijające się dzieci, a nie tylko przez pryzmat ich wartości dla zawodowych gimnastyczek i gimnastyków. Nie chcemy, by dążenie do medali przesłoniło ich dobre samopoczucie” – mówiła BBC Sarah Powell, dyrektor generalna British Gymnastics.