Finansowanie opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej – Polska na samym końcu listy

Finansowanie opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej – Polska na samym końcu listy

Eurostat, europejski urząd statystyczny, opublikował dane dotyczące wydatków społecznych na opiekę zdrowotną i leczenie chorób wewnątrz Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi danymi, w 2022 roku średnia wartość wydatków na te cele wyniosła 8,1% PKB, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.

Analizując dane dotyczące krajów UE, dla których dostępne są szacunki za 2022 r., Eurostat ujawnił, że najwięcej spośród nich przeznaczało na opiekę zdrowotną i leczenie chorób Francja. Tamtejsze nakłady stanowiły aż 10,0% PKB. Zaraz za Francją uplasowały się Niemcy z wynikiem 9,7% PKB. Dalej na liście znalazła się Słowenia (8,6%), Austria (8,5%) oraz Belgia (7,8%).

Z drugiej strony, kraje, które przeznaczały na ten cel najmniej środków to: Bułgaria (4,2%), Irlandia (4,6%), Węgry i Litwa (obie z wynikiem 4,7%), Estonia (4,8%), Malta (5,2%) oraz Polska (5,4%). Jak widać, nasz kraj znajduje się na nieszczęśliwym końcu tej listy, przeznaczając na opiekę zdrowotną stosunkowo niewielki procent PKB.