Kiedy wykorzystać zaległy urlop?

Kiedy wykorzystać zaległy urlop?

Nie udało ci się skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym roku? Nic straconego, możesz z niego skorzystać w kolejnym. Do kiedy możesz wybrać zaległy urlop i czy musisz to robić? Warto wiedzieć do kiedy należy to zrobić, ponieważ urlopy zaległe się nie sumują, mamy konkretną ilość czasu, aby je wykorzystać.

Zaległy urlop, do kiedy go wykorzystać? 

Powiedzmy, że w 2020 roku pracownik wykorzystał dziewiętnaście dni z przysługujących dwudziestu sześciu urlopu. Oznacza to, że zostało mu ciągle siedem dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli nie zmieni pracodawcy, to nowy rok powita z dwudziestoma sześcioma dniami urlopu bieżącego oraz siedmioma dniami urlopu zaległego. Urlop zaległy należy wykorzystać zgodnie z prawem najpóźniej do trzydziestego dnia września roku następnego, czyli w przypadku wspomnianego pracownika, będzie to 30 września 2021 roku. Co istotne musi zostać wybrany całkowicie, czyli pełne siedem dni, których pracownik nie zdążył wybrać w poprzednim roku.

Co jeżeli nie wybiorę urlopu?

W sytuacji, w której pracownik nie zdąży wybrać urlopu, wówczas dni wolne przepadają. Osoby, które utraciły pracę lub umowa wygasła, są upoważnione do ekwiwalentu urlopowego. Oznacza to, że zamiast wybrać urlop, zostanie mu on wypłacony pieniężnie.  Prawo mówi jednak jasno, że pracownik winien raz w toku wykorzystać ciągiem dwa tygodnie urlopu. Jednak dotyczy to tylko osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowę zlecenie, czy umowę o pracę.  A co istotne, pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop, nawet jeżeli ten nie wyrazi zgody. 

Ile przysługuje mi urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni urlopu wypoczynkowego. Zależne jest to od stażu pracy danej osoby. W przypadku stażu mniejszego niż dziesięć lat pracownik otrzyma jedynie dwadzieścia dni płatnego urlopu wypoczynkowego, gdy staż wynosi dziesięć lat lub więcej wtedy może liczyć na dwadzieścia sześć dni urlopu. Pracodawca informuje pracownika na piśmie do tygodnia od podpisania umowy o pracę, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego mu przysługuje. Co istotne, mówiąc o stażu pracy, nie ma się na myśli stażu pracy w konkretnej firmie, ale cały okres, aktywności zawodowej, podczas której pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie wszelkie przerwy w zatrudnieniu nie mają znaczenia.  Do stażu pracy wlicza się również czas nauki. Jeżeli pracownik jest absolwentem studiów magisterskich, wówczas, otrzyma osiem lat stażu urlopowego. Oznacza to, że pracownik magister musi przepracować jedynie dwa lata, aby móc cieszyć się dwudziestosześciodniowym urlopem.