Czy pracownik powinien dostać urlop w wakacje?

Czy pracownik powinien dostać urlop w wakacje?

Wiele pracowników uważa, że urlop wakacyjny jest czymś naturalnym, co pracodawca powinien im zapewnić, tymczasem nie jest to prawda. Prawnicy podkreślają, że otrzymanie urlopu w okresie wakacyjnym jest dobrą wolą pracodawcy, a nie obowiązkiem. Pracownik musi wykorzystać urlop w roku, w którym mu on przysługuje, jednak to pracodawca decyduje kiedy takiego urlopu pracownikowi udzieli. 

Pracodawca może, ale nie musi

Nie ma przepisów, które mówią o tym, że to właśnie w okresie wakacyjnym pracodawca ma udzielić urlopu pracownikowi. Oczywiście większość pracowników marzy o urlopie wypoczynkowym właśnie w okresie lipiec-sierpień, ponieważ wówczas jest najcieplej. Pracodawca musi jednak wyrazić zgodę na to, czy w tym okresie pracownik może wziąć urlop. Jedynym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika w nawiązaniu do urlopu, jest fakt, że musi go udzielić pracownikowi w obowiązującym roku kalendarzowym. 

Najlepiej planować z wyprzedzeniem

Wiele pracodawców ustala własne, wewnętrzne regulacje co do planowania urlopów. W niektórych firmach należy dyspozycję urlopową zadeklarować już na początku roku, dzięki czemu firma może rozplanować urlopy tak, aby nie doszło do sytuacji, że nie ma rąk do pracy. W jeszcze innych organizacjach pierwszeństwo w wyborze urlopu w trakcie sezonu wakacyjnego mają pracownicy, którzy są rodzicami. 

Pracodawca może narzucić termin

Harmonogramy urlopowe funkcjonują w wielu przedsiębiorstwach. Pracodawca wyznacza terminy, w których można urlop wziąć i pracownicy wybierają dany przedział czasu dla siebie. Wszystko po to, aby zapewnić normalny tok pracy w organizacji. Oczywiście pracownik może wnioskować o urlop w dowolnym terminie, jednak pracodawca zawsze może odmówić. Jednak kodeks pracy wymaga, aby pracodawca doszedł do zadowalającego porozumienia z pracownikiem.