Jak zmusić dłużnika do zapłaty? Podpowiadamy!

Jak zmusić dłużnika do zapłaty? Podpowiadamy!
Two businessmen give and take US dollar banknote .US dollar is main and popular currency of exchange in the world.Investment and payment concept.

W życiu ma miejsce wiele nieprzewidzianych sytuacji, które skłaniają nas do brania pożyczek, by rozwiązać problemy. Istnieje wiele firm, banków, czy dobrych przyjaciół, którzy chcą nam pomóc w ciężkiej sytuacji. Jednak wszystko się komplikuje, gdy pożyczka nie jest spłacana. Każda zaległą rata, niesie za sobą konsekwencje, bo jak wiadomo zapożyczyć się, jest łatwo, ale przychodzi czas, że te pieniądze należy zwrócić. Jest to już zdecydowanie cięższe zadanie. 

Jakie są konsekwencje niepłacenia rachunków?

Wiele firm uważa, że nic się nie stanie jak rachunki, zostaną niezapłacone, albo będą opłacane z opóźnieniem. Coraz częściej nikt nie bierze pod uwagę konsekwencji, jakie mogą z takiego postępowania wynikać. W sytuacji, gdy firma zalega z zapłatą za prąd, to dostawca podejmie ostrzejsze kroki i odetnie dopływ prądu. W innym przypadku, zadłużenie z miesiąca na miesiąc rośnie, a towarzyszące temu odsetki również się zwiększają. Należy pamiętać, że nieuregulowany dług nie znika, lecz rośnie z każdym dniem, a im dłużej to trwa, tym coraz trudniej będzie go spłacić. 

Jakie mamy 3 sposoby na dłużnika?

Istnieją trzy główne zasady, których należy się trzymać, chcąc zmusić dłużnika do spłaty długów. Mianowicie:

  1. Warto zastanowić się co będzie motywującym argumentem, który skłoni do uregulowania faktur.
  2. Należy podjąć interwencje jak najszybciej, najlepiej zaraz po przekroczeniu terminu zapłaty. 
  3. Ostatnim sposobem i najbardziej przynoszącym efekty, jest delikatne zastraszenie, za pomocą wpisu do rejestru dłużników. 

Gdy dłużnik zalega z zapłatą. Jak sobie radzić?

Istotne jest, aby jak najszybciej zareagować na sytuację, gdy firma lub osoba prywatna zalega z opłatą. Najważniejsza jest systematyczność w działaniu, należy regularnie dzwonić i dopominać się zapłaty. Jeśli jednak spokojne przypomnienie o zapłacie nie skutkuje, trzeba zasięgnąć pomocy BIG InfoMonitor. Ta oto firma na rzecz wierzyciela wystawia odpowiednie pismo, mające na celu wezwanie do zapłaty. Znajduje się w nim również ostrzeżenie o możliwości wpisania kontrahenta do rejestru dłużników, które jest prowadzone przez to biuro. Takie działania zazwyczaj skutkują natychmiastową zapłatą. Pojawienie się przedsiębiorstwa na czarnej liście może spowodować sporo komplikacji w prowadzeniu biznesu. Gdy kontrahent znajdzie się na takiej liście, to między innymi, bank może mu nie udzielić kredytu, a firma komunikacyjna podpisania umowy. Dłużnik zaczyna czuć presję i strach. Aby sobie jeszcze bardziej nie zaszkodzić, ma zatem motywację do uregulowania długów.

Istnieją także inne formy, które zmuszają dłużników do zapłaty. Jeśli pismo wysłane przez BIG InfoMonitor nie przyniesie określonych rezultatów, kontrahent podejmuje ostateczne kroki. Mianowicie dochodzenie należności odbywa się za pomocą firm windykacyjnych, poprzez nakazy sądowe oraz działanie komorników.