Wyższe zasiłki dla bezrobotnych od czerwca 2024 roku: Szczegółowe obliczenia różnych przypadków

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych od czerwca 2024 roku: Szczegółowe obliczenia różnych przypadków

Od pierwszego dnia czerwca 2024 roku, osoby bez pracy mogą oczekiwać wyższego wsparcia finansowego. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany na trzy okresy – 90 dni, 180 dni lub nawet 365 dni, a jego wysokość zależy od stażu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe obliczenia zasiłku brutto i netto dla tych trzech okresów.

Zasiłek dla bezrobotnych przez pełne 90 dni jest wypłacany w maksymalnej kwocie, przysługującej osobom o stażu pracy wynoszącym 20 lat lub więcej. Na przykład, pracownik z takim stażem pracy otrzyma przez pierwsze 90 dni po podwyżce zasiłek w kwocie 1994,40 zł brutto. Po potrąceniu 9% składki zdrowotnej (bez uwzględniania PIT i składek ubezpieczeniowych, które pokrywa Fundusz Pracy), otrzyma on kwotę netto wynoszącą 1814,90 zł. Niemniej jednak, po upływie tego okresu, zasiłek spada do poziomu 1566,30 zł brutto, co po potrąceniu składki zdrowotnej daje kwotę netto 1425,33 zł.

W zależności od stażu pracy, obliczenia dla bezrobotnych wyglądają jednak inaczej. Rozważmy przypadek osoby, która przepracowała mniej niż pięć lat. W pierwszych 90 dniach otrzyma ona zasiłek w wysokości 1209,94 zł netto. Po upływie tego okresu, zasiłek spada do kwoty 950,22 zł netto.