Więzienne przedsiębiorstwa nie mogą ignorować regulacji dotyczących zamówień publicznych

Więzienne przedsiębiorstwa nie mogą ignorować regulacji dotyczących zamówień publicznych

Polska Grupa SW, która koordynuje zatrudnienie więźniów, musi przestrzegać przepisów dotyczących zamówień publicznych – orzekł Sąd Zamówień Publicznych w decyzji wyznaczającej nowe standardy. Do tej pory, państwowa firma wydawała setki milionów złotych, omijając wynikające z prawa procedury.

Orzeczenie to odnosi się do zamówienia na około 4,3 tysiąca aparatów telefonicznych, które mają zostać zainstalowane w zakładach karnych, a także na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla skazanych przez okres ośmiu lat. Całkowita wartość kontraktu przekracza 100 milionów złotych. Źródłem finansowania nie jest jednak Polska Grupa SW – pieniądze pochodzą od więźniów, którzy kupują karty umożliwiające im korzystanie z telefonu. Firma składająca odwołanie argumentowała przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), że kontrakt powinien być realizowany zgodnie z ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2023 r., poz. 140 ze zm.). W praktyce, oznaczałoby to konieczność stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Pierwotnie, argumentacja ta przekonała Krajową Izbę Odwoławczą. W środę, zgodził się z nią również Sąd Zamówień Publicznych, który rozpatrywał skargę wniesioną przez zamawiającego. Sąd uznał, że Polska Grupa SW nie jest przedsiębiorstwem państwowym, które działa w warunkach pełnej swobody gospodarczej.

Sędzia Bernard Litwiniec podkreślił w ustnym uzasadnieniu wyroku, że Polska Grupa SW nie jest jednostką całkowicie autonomiczną. Dyrektor generalny Służby Więziennej ma wpływ na skład jej dyrekcji, a minister sprawiedliwości decyduje o statucie firmy.