Węgry w oczekiwaniu na fundusze unijne: czy spełniły wszystkie warunki wymagane przez UE?

Węgry w oczekiwaniu na fundusze unijne: czy spełniły wszystkie warunki wymagane przez UE?

Wbrew zapewnieniom władz w Budapeszcie, Komisja Europejska zaprzecza, że Węgry wykonały wszystkie niezbędne reformy wymiaru sprawiedliwości. Posunięcia te są konieczne do odblokowania pewnej części środków unijnych, które obecnie są zamrożone. Informacje te podał portal HVG.

Portal HVG przypomniał, że Komisja Europejska skierowała do władz w Budapeszcie dziewięć pytań dotyczących reformy sądownictwa pod koniec września. Odpowiedź z Budapesztu nadeszła po miesiącu. Jednak w listopadzie Komisja wysunęła dwa dodatkowe pytania do władz Węgier, na które do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.

Kwestie, które budzą kontrowersje, dotyczą systemu przydzielania spraw przez Sąd Najwyższy oraz możliwości występowania przez sędziów węgierskich do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Portal HVG zauważył, że ze względu na opóźnienia ze strony Węgier istnieje duże ryzyko, że decyzja w tej sprawie nie zostanie podjęta przed planowanym na przyszły tydzień szczytem UE.