Strategie dla zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora przemysłowego

Strategie dla zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora przemysłowego

Znamienny jest fakt, że europejski sektor przemysłowy, szczególnie ten związany z motoryzacją, jest na czele globalnych innowacji technologicznych dotyczących mobilności. Pomimo tego stajemy obecnie wobec największego wyzwania w historii przemysłu – konieczności przejścia na neutralność klimatyczną, zrównoważony rozwój i cyfrową mobilność. Mimo że branża jest zgodna z celami politycznymi, to jednak widzimy możliwość jeszcze bardziej efektywnego podejścia do realizacji tych wspólnych celów.

Jeśli chcemy utrzymania konkurencyjnej pozycji naszej branży, musimy stawiać na innowacje i różnorodne metody transformacji, jednocześnie tworząc odpowiednie warunki ramowe. Pozostawienie wyboru konsumentom jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności, redukcji zależności oraz zapewnienia dostępnej cenowo mobilności dla ludzi i transportu towarów. Każdy region świata rozwija się w swoim własnym tempie, na podstawie dostępnych mu zasobów i technologii. W tym kontekście, najlepszym podejściem do zarządzania ryzykiem w Unii Europejskiej jest umożliwienie technologicznej różnorodności.

Unia Europejska, pragnąc zrealizować swoje ambitne cele dotyczące szybkiej elektryfikacji, musi skupić się na tworzeniu optymalnego i różnorodnego łańcucha dostaw surowców oraz baterii. Istotnym aspektem jest również przyspieszenie implementacji infrastruktury ładowania. Dodatkowo, istotne jest dla decydentów politycznych podjęcie konkretnych działań w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, wzmocnienia jednolitego rynku oraz zapewnienia dostępu do przystępnej cenowo i niezawodnej energii dla przedsiębiorstw.

Ważnym elementem jest także proaktywna polityka handlowa, która umożliwi nie tylko lepszy dostęp do rynku, ale również wzmocni integrację z globalnymi łańcuchami dostaw. Firmy muszą mieć możliwość korzystania z wykwalifikowanej siły roboczej, dlatego ważne jest podjęcie wspólnych działań mających na celu pomoc w przekwalifikowaniu pracowników jako integralny element transformacji firm, siły roboczej i zakładów produkcyjnych.