Szkorbut – zaniedbywana choroba w nowoczesnym społeczeństwie: objawy, przyczyny i możliwości terapeutyczne

Szkorbut – zaniedbywana choroba w nowoczesnym społeczeństwie: objawy, przyczyny i możliwości terapeutyczne

Kanadyjscy naukowcy, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych medycznych zebranych w ciągu 9 lat z jedynie dwóch szpitali, ujawnili istnienie 52 przypadków szkorbutu. Wykryte przypadki obejmowały zarówno formy pełnosymptomatyczne tej choroby, jak i jej niewidoczne, asymptomatyczne oblicze. Uważają oni te odkrycia za konkretny dowód na to, że szkorbut jest chorobą często pomijaną i niedocenianą w dzisiejszym świecie, co prowadzi do znaczącej straty dla zdrowia osób należących do grup wysokiego ryzyka.

Dodatkowo, informacje statystyczne pochodzące z Europy rzuciły światło na sporadyczne występowanie szkorbutu na tym kontynencie, albo przynajmniej na istnienie stanów niedoboru witaminy C, które są główną przyczyną tej choroby. Jak sugerują dane zgromadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), szkorbut jest szczególnie powszechny wśród afrykańskiej populacji uchodźców, co ma poważny wpływ na przewidywaną długość ich życia.