O czym pamiętać, jeżeli planujemy się zwolnić?

O czym pamiętać, jeżeli planujemy się zwolnić?

Decyzja o odejściu z pracy podyktowana może być wieloma przyczynami, nie zawsze jest to zwyczajna chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia, awansu czy możliwości rozwoju. Zdarza się również, że zostajemy do tego zmuszeni przez panującą w miejscu pracy toksyczną atmosferę czy despotycznego szefa. Bez względu jednak na to, co konkretnie zadecydowało o tym, że postanowiliśmy zmienić pracę – o czym powinniśmy pamiętać?

Co nas czeka po wręczeniu wypowiedzenia?

Niektórzy pracodawcy mogą migać się od przyjęcia od swojego pracownika wypowiedzenia umowy o pracę, argumentując to brakiem czasu lub obiecując polepszenie warunków. Jeżeli jesteśmy zdecydowani o odejściu z pracy, pamiętajmy o tym, że pracodawca ma obowiązek przyjąć wypowiedzenie – możemy zwyczajnie wstąpić do jego gabinetu i zostawić stosowny dokument na biurku, w takim przypadku warto jednak mieć świadka. Bezpieczniejszą metodą jest przesłanie wypowiedzenia listownie. Zdecydowanie jednak lepiej jest dążyć do pozytywnego zakończenia współpracy. Składając wypowiedzenie, należy również pamiętać o tym, że obowiązuje nas okres wypowiedzenia, którego długość zależna jest od tego, jak długo byliśmy zatrudnieni. Możliwe jest również odejście za porozumieniem stron, kiedy to wspólnie z pracodawcą ustalimy konkretny termin zakończenia współpracy.

Okres wypowiedzenia.

Złożenie wypowiedzenia nie jest jednoznaczne z tym, że nie musimy już rzetelnie wykonywać swoich obowiązków tak jak dotychczas – przez obowiązujący nas okres wypowiedzenia wciąż pozostajemy takim samym pracownikiem, jakim zawsze byliśmy.

Odejdź z klasą.

Warto pamiętać o tym, że plotki szybko się rozchodzą, jeżeli więc zostawimy po sobie niezbyt miłe wspomnienia, może łatwo zszargać sobie opinię także i w innej firmie. Jeżeli zobowiązaliśmy się wykonać poszczególne zadania, starajmy się dotrzymać obietnicy lub przekazać obowiązki innej osobie. Jeżeli do naszej dyspozycji mieliśmy biurko lub własny gabinet, zadbajmy o to, by zostawić je w czystym i schludnym stanie.