Czy warto korzystać z zwolnienia lekarskiego podczas weekendu i dni wolnych?

Czy warto korzystać z zwolnienia lekarskiego podczas weekendu i dni wolnych?

Niekiedy możemy zachorować w bezpośrednim sąsiedztwie weekendu lub dnia wolnego, co wymaga od nas nie tylko konsultacji medycznej, ale także skorzystania z opcji zwolnienia lekarskiego. Czy jednak dni wolne wpływają na liczbę dni zwolnienia, które nam przysługują? Jak to jest z kwestią zwolnienia L4, gdy choroba pokrywa się z sobotą i niedzielą?

Zasady dotyczące przyznawania zwolnień lekarskich są jasno określone – musi istnieć uzasadniona przyczyna zdrowotna, która uniemożliwia pracownikowi wykonywanie jego codziennych obowiązków zawodowych. Od 1 grudnia 2018 r. pracownicy mają możliwość składania elektronicznych zwolnień lekarskich, które są automatycznie przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz do ich pracodawców.

W ciągu roku pracownik ma prawo do korzystania z 182 dni zwolnienia lekarskiego, co równa się 6 miesiącom (liczy się tutaj ciągłość zwolnienia lekarskiego, uwzględniając również weekendy). W tym czasie pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, który wynosi 80% jego przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Istnieją jednak pewne wyjątki – kobiety w ciąży i osoby cierpiące na gruźlicę mają prawo do 270 dni zwolnienia.

W Polsce obowiązuje zasada ciągłości zwolnienia lekarskiego. Oznacza to, że weekendy i święta, które przypadają w czasie zwolnienia lekarskiego, są wliczane do całkowitej liczby 182 dni. Aby zasiłek był naliczany od nowa, konieczne jest, aby przerwa między okresami choroby (niezależnie od ich rodzaju – liczy się tu niezdolność do pracy) wynosiła co najmniej 60 dni.

Choroba pracownika wymagająca zwolnienia dłuższego niż 5 dni zazwyczaj oznacza, że zwolnienie będzie musiało obejmować również weekend. Co istotne, nie ma możliwości przerwania zwolnienia lekarskiego na weekend.

Od stycznia 2022 r. ciągłość zwolnienia (w tym przypadki obejmujące weekendy) jest zachowana nawet wtedy, gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim do piątku z powodu jednej choroby, a w poniedziałek potrzebował ponownego zwolnienia z powodu innej dolegliwości.

Jeśli pracownik kończy zwolnienie lekarskie w piątek, na przykład po przebytej anginie, a w poniedziałek dochodzi do złamania nogi i konieczności ponownego zwolnienia, dwie dni między tymi zwolnieniami są liczone do ogólnego limitu zwolnienia (tzw. L4 wstecz).