Decyzja rządu: Więcej funduszy na stołówki szkolne

Decyzja rządu: Więcej funduszy na stołówki szkolne

Rząd podjął decyzję o przyznaniu szkołom możliwości uzyskania dofinansowania na rozbudowę i ulepszenie istniejących stołówek szkolnych. Kwota, którą szkoły mogą otrzymać, wynosi 80 tys. zł. Dodatkowo, szkoły będą miały możliwość ubiegania się o 25 tys. zł na wsparcie w dostosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń jadalnianych. Środki te będą udostępniane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie realizowany w latach 2024-2028, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Za przyjęciem tego rozporządzenia opowiedział się rząd w poniedziałek, obejmuje ono realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest finansowe wsparcie samorządów w latach 2024–2028, które będzie przeznaczone na organizację stołówek oraz miejsc, gdzie uczniowie będą mogli spożywać posiłki w szkołach.

Jak wynika z nowego rozporządzenia, instytucje prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły starać się o dofinansowanie na organizację pomieszczeń, które umożliwią bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów w szkole.

Nowe uregulowania z pewnością przyczynią się do rozwoju sieci stołówek w publicznych szkołach podstawowych. W efekcie pomoże to zwiększyć liczbę uczniów korzystających z organizowanych posiłków. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać wiele instytucji edukacyjnych. Do nich należą: publiczne szkoły podstawowe, w tym te funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Ponadto, dofinansowanie będą mogły uzyskać publiczne szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej.