Wzmocnienie nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez Ministra Nauki

Wzmocnienie nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez Ministra Nauki

Plan rządu dotyczy zwiększenia kontroli nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które ma przejść pod kierownictwo ministra nauki. Nowy projekt ustawy, zawierający w sobie modyfikacje ustawy o NCBR i Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, został zaakceptowany na najnowszym posiedzeniu Rady Ministrów – taką informację przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Członek rządu odpowiedzialny za naukę jest autorem przedstawionej noweli. W przekazanym oficjalnym komunikacie przypomniano, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełni rolę agencji egzekwującej politykę naukową i innowacyjną kraju. Misją instytucji jest zarządzanie strategicznymi dla państwa programami badawczymi i pracami rozwojowymi.

Zgodnie z projektem ustawy przyjętym w poniedziałek, kontrolę nad NCBR będzie sprawował minister nauki. Aby m.in. utworzyć spółki lub nabyć udziały czy akcje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie zobligowane do uzyskania zgody ministra.

Jak wyjaśniono w komunikacie, nowe regulacje mają na celu zwiększenie nadzoru nad Centrum. Nowe zasady umożliwią też efektywne wykonywanie zadań przez NCBR, które są związane z polityką naukową państwa. Będzie to dotyczyć zarządzania kluczowymi programami badawczymi i pracami rozwojowymi, stymulowania przedsiębiorców do inwestycji w naukę oraz wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Planowane jest, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od momentu ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.