Sztuczna inteligencja coraz bardziej obecna w polskim biznesie: firmy zwiększają inwestycje w nowoczesne technologie

Sztuczna inteligencja coraz bardziej obecna w polskim biznesie: firmy zwiększają inwestycje w nowoczesne technologie

Obserwuje się rosnący trend wśród polskich przedsiębiorstw, które coraz częściej decydują się na wdrożenie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Głównymi celami takiego działania są optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych, skuteczniejsze dotarcie do potencjalnych klientów oraz zwiększenie efektywności sprzedaży. Z badań wynika, że aż dwie trzecie polskich firm zamierza podnieść poziom swoich inwestycji w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku sztucznej inteligencji przyśpiesza. Proces ten został już zakończony przez 20% firm, natomiast kolejne 42% organizacji jest w trakcie jego realizacji. Wśród tych, które ukończyły implementację sztucznej inteligencji, aż 80% potwierdza, że osiągnęło zakładane korzyści. W dwóch na trzy przypadki proces ten wiązał się jednak z koniecznością przeprowadzenia szerszej transformacji biznesowej.

Wśród firm, które zdecydowały się przerwać próbę implementacji sztucznej inteligencji (8% ankietowanych), najczęściej podkreślane przeszkody to problemy technologiczne (42%) oraz zbyt wysokie koszty (37%).

Zdaniem Jacka Kędziora, partnera zarządzającego EY Polska, polskie firmy z dużym entuzjazmem podchodzą do tematu rozwijania narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. Zauważają one wartość takiego działania dla budowania przewagi konkurencyjnej. Badanie zlecone przez EY pokazuje jednak, że decyzje o implementacji rozwiązań AI są podejmowane z dużą ostrożnością. Wynika to z faktu, iż wdrożenie takich rozwiązań jest procesem skomplikowanym i wpływającym na wiele aspektów działalności firmy. Dlatego tak istotne jest dokładne określenie celu, jaki ma osiągnąć dane rozwiązanie, a także realistyczne oceny potencjalnych korzyści.