Różne typy kaszlu, ich przyczyny i metody łagodzenia objawów

Różne typy kaszlu, ich przyczyny i metody łagodzenia objawów

Wielu ludzi często błędnie uważa kaszel za samodzielną chorobę, podczas gdy w rzeczywistości jest to jeden z najczęściej występujących i najbardziej uciążliwych objawów różnych dolegliwości. Patrząc na to z perspektywy fizjologicznej, kaszel stanowi kluczowy odruch obronny, którego głównym zadaniem jest usunięcie mikroorganizmów, płynów i ciał obcych z dróg oddechowych człowieka. W pewnym sensie można by więc powiedzieć, że bez kaszlu nasze życie byłoby dużo mniej komfortowe, a nawet mogłoby być krótsze! Czy istnieją metody na skuteczne łagodzenie dolegliwości związanych z kaszlem?

Mechanizm odruchu kaszlowego jest niezwykle interesujący, obejmując aspekty zarówno motoryczne, jak i nerwowe. Nasze drogi oddechowe są wyściełane nabłonkiem, w którym znajdują się receptory odpowiedzialne za wykrywanie potencjalnie szkodliwych bodźców mechanicznych i chemicznych. Gdy te receptory zostają podrażnione, wysyłają impulsy nerwowe poprzez nerw krtaniowy do nerwu błędnego. Ten ostatni wówczas stymuluje działanie przepony i mięśni międzyżebrowych, wywołując ich skurcz. Powoduje to tworzenie się negatywnego ciśnienia wokół płuc, które z kolei prowadzi do natychmiastowego zasysania powietrza. Efektem tego jest gwałtowne zamknięcie strun głosowych i głośni. Pod wpływem skurczu mięśni brzucha dochodzi do rozluźnienia głośni i strun głosowych, co powoduje wydalenie powietrza z prędkością dochodzącą nawet do 160 km/h! Patrząc na to z tej perspektywy, nie dziwi fakt, że kaszel jest tak efektywnym sposobem rozprzestrzeniania bakterii i wirusów!