Poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków badane przez naukowców z Uniwersytetu Kaliskiego

Poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków badane przez naukowców z Uniwersytetu Kaliskiego

Na konferencji prasowej, jaka odbyła się w poniedziałek, przedstawiciele zespołu badawczego z Uniwersytetu Kaliskiego ujawnili wyniki swojego najnowszego projektu. Badacze skoncentrowali się na analizie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego wśród Polaków, tworząc nowy wskaźnik ekonomiczny. Stwierdzili, że największy poziom bezpieczeństwa finansowego deklarują rodziny wielodzietne.

Specjaliści z Uniwersytetu Kaliskiego opracowali innowacyjny wskaźnik ekonomiczny nazwany Barometrem Bezpieczeństwa Ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce (BBE). W opracowanie tego narzędzia zaangażowani byli nie tylko ekonomiści dr Arkadiusz Derkacz oraz dr Anna Ludwiczak, ale również Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Dr Derkacz podkreśla, że pomimo istnienia licznych wskaźników ekonomicznych odnoszących się do polskich gospodarstw domowych, do tej pory niewiele uwagi poświęcano percepcji obywateli dotyczącej ich własnego bezpieczeństwa ekonomicznego. „Nasz wskaźnik ocenia sytuację ekonomiczną z perspektywy domowego budżetu, a nie tylko dochodu” – tłumaczy, akcentując znaczenie subiektywnych odczuć w kontekście bezpieczeństwa finansowego.

Badanie objęło 2170 respondentów z różnych regionów Polski, którzy odpowiedzieli na trzy fundamentalne pytania: na ile są w stanie pokryć zakup produktów z domowego budżetu; które rzeczy musieliby albo chcieliby usunąć z wydatków, gdyby w danym miesiącu brakowało im funduszy; oraz co by zrobili z dodatkowymi pieniędzmi, gdyby pojawiła się nadwyżka w domowym budżecie.