Możliwość zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury dla wybranych seniorów w 2023 roku

Możliwość zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury dla wybranych seniorów w 2023 roku

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi na rok 2023, emeryci, którym pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od 13. i 14. emerytury, mogą liczyć na zwrot podatku. Oznacza to, że pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, niektórzy seniorzy mają szansę na otrzymanie zwrotu finansowego, który może przekroczyć wartość 400 złotych.

Podstawowe pytanie, które może nasunąć się na myśl, brzmi: Kto jest uprawniony do otrzymania zwrotu podatku z tzw. trzynastki i czternastki? W tym roku, dla wielu emerytów kwota dodatkowych świadczeń emerytalnych została pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy. Tym samym, nie wszyscy seniorzy mogli cieszyć się pełną kwotą tych dodatków. Co jednak istotne, pod pewnymi warunkami, możliwe jest odzyskanie tych potrąconych środków. Kluczowym kryterium jest tutaj roczny przychód emeryta – jeśli w 2023 roku nie przekroczył on sumy 30 000 złotych, to pieniądze potrącone od 13. i 14. emerytury z dużym prawdopodobieństwem powrócą do emeryta.

Informacje udzielane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że do grupy osób mogących liczyć na pełny zwrot zaliczki na podatek dochodowy należą emeryci oraz renciści, których miesięczne świadczenie nie przekracza około 2194 zł brutto. Dla nich, w rozliczeniu rocznym, powinny zostać zwrócone wszystkie środki, które zostały pobrane jako zaliczka na podatek dochodowy.