Libido: Co to jest, jak je zwiększyć i jakie czynniki wpływają na naszą potrzebę seksu?

Libido: Co to jest, jak je zwiększyć i jakie czynniki wpływają na naszą potrzebę seksu?

Złoty strój myśli głosi, że kobiety mają tendencję do niskiego popędu seksualnego i częstych spadków libido. Inny stereotyp mówi, że myśli mężczyzn są praktycznie przez większość dnia skoncentrowane głównie na seksie. Według ekspertów, popęd płciowy jest uczuciem wysoce subiektywnym. Znajduje się wiele metod na podniesienie libido, w tym rezygnacja z używek, przyjęcie odpowiedniej diety i prowadzenie aktywnego trybu życia.

Czym jest libido, czy każdy człowiek je posiada? To pytanie jest trudne do definitywnego klasyfikowania, ponieważ powinno być analizowane zarówno z biologicznego, jak i psychologicznego punktu widzenia. Termin „libido”, inaczej pociąg płciowy, po raz pierwszy definiował Zygmunt Freud. Widział to jako energię, siłę, która kieruje zachowaniami prowadzącymi do zaspokojenia wewnętrznych pragnień. W podejściu psychoanalitycznym, popęd seksualny nie jest świadomy.

Niezależnie od kontekstu, w którym chcemy badać koncepcję libido, musimy pamiętać, że nie ma uniwersalnych kryteriów oceny. Nie jest możliwe określenie jego poziomu za pomocą konkretnych, mierzalnych wskaźników. Od dawna utrzymuje się stereotyp, że kobiety mają niższy popęd seksualny, podczas gdy myśli typowego mężczyzny prawie przez cały dzień skupiają się głównie na tematyce seksualnej. Dzisiaj ten pogląd jest już przestarzały, a zdaniem specjalistów popęd płciowy to uczucie wysoce subiektywne. Co więcej, chęć na seks jest wywoływana przez różne czynniki, a nie jest stała i niezależna od wpływu zewnętrznego świata.