Legimi z końcem 2023 roku: od poprawy wyników finansowych do nowych innowacji

Legimi z końcem 2023 roku: od poprawy wyników finansowych do nowych innowacji

W czwartym kwartale 2023 roku, spółka Legimi osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie 1,56 mln zł, co stanowiło znaczącą poprawę w porównaniu do straty 0,36 mln zł, odnotowanej w analogicznym okresie rok wcześniej. Firma poinformowała również o uzyskaniu zysku z działalności operacyjnej na poziomie 1,88 mln zł, który był znacznie wyższy w porównaniu do zysku 0,34 mln zł z roku poprzedniego. Dodatkowo, wartość EBITDA (zysku przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) wyniosła 2,76 mln zł, co było dużym wzrostem w stosunku do 0,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Legimi w IV kwartale 2023 roku wyniosły aż 25,18 mln zł. Suma ta była znacząco wyższa w porównaniu do 17,64 mln zł rok wcześniej. Prezes spółki, Mikołaj Małaczyński, wyraził swoje zadowolenie z osiągniętych wyników i podkreślił konsekwencję w realizacji strategii firmy. Wspomniał również o wprowadzeniu do oferty firmy „wirtualnego bibliotekarza”, będącego wynikiem prac nad systemem rekomendacyjnym opierającym się na technologii sztucznej inteligencji.

Pod koniec listopada 2023 roku, akcjonariusze Legimi otrzymali propozycję od Wirtualna Polska Holding do składania ofert sprzedaży swoich akcji. Obecnie, poprzez spółkę zależną Wirtualna Polska Media, posiada ona 32,7% udziałów w Legimi, co daje jej prawo do 25,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarząd Legimi zauważa wiele potencjalnych korzyści płynących z połączenia sił z firmami portfelowymi Wirtualnej Polski.

Rok 2023 zakończony został przez firmę ze stratą netto na poziomie 0,3 mln zł, co jest spadkiem w porównaniu do zysku rok wcześniej, który wynosił 0,29 mln zł. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży wyniosły 86,68 mln zł względem 62,65 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA osiągnął wartość 2,91 mln zł, co było większą kwotą niż 2,42 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej.