ZUS przygotowuje przesyłki dla 10 milionów Polaków. Co otrzymamy do końca lutego?

ZUS przygotowuje przesyłki dla 10 milionów Polaków. Co otrzymamy do końca lutego?

15 lutego 2024 roku zainauguruje okres rozliczeń rocznych poprzez składanie deklaracji PIT. W związku z tym, do końca lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) roześle niezbędne dokumenty do swoich świadczeniobiorców. Szacuje się, że dotyczyć to może aż 10 milionów mieszkańców Polski. Jakie informacje zawierać będzie ta korespondencja?

ZUS wyśle koperty ze znaczącymi dokumentami pocztą
Do końca lutego 2024 roku w skrzynkach pocztowych Polaków pojawią się listy wysłane przez ZUS. Wewnątrz znajdować się będą dokumenty kluczowe do przeprowadzenia corocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Odbiorą je te osoby, które w roku 2023 korzystały ze świadczeń oferowanych przez ZUS.

Jakiego rodzaju dokumenty ZUS prześle do swoich świadczeniobiorców?
Odbiorcy listów otrzymają od ZUS formularze PIT-11, PIT-11A oraz PIT-40A.

Kto otrzyma deklaracje od ZUS?
Formularz PIT-11 trafi do tych osób, które w roku poprzedzającym otrzymywały świadczenia po zgonie krewnego albo alimenty. Na kontach osób, które korzystały z zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, pojawi się formularz PIT-11A. Natomiast, formularz PIT-40A zostanie wysłany do emerytów i rencistów, jeżeli ich rozliczenie wynosi 0 zł lub wystąpiła nadpłata.

Co powinno się zrobić z dokumentami od ZUS?
Dokumenty te są kluczowe do przeprowadzenia rocznego rozliczenia podatkowego. Emeryci i renciści, którzy otrzymają PIT-40A, mogą na tym zakończyć swoje działania, ponieważ urząd skarbowy samodzielnie przeprowadzi ich rozliczenie i nie muszą oni składać żadnych dodatkowych dokumentów.

W przypadku formularzy PIT-11 i PIT-11A decyzję o sposobie rozliczenia muszą podjąć sami podatnicy. Mają możliwość skorzystania z usługi e-PIT, gdzie już od 15 lutego będą dostępne do wysłania lub uzupełnienia deklaracje roczne. Mogą również skorzystać z pomocy biur rachunkowych, gdzie specjaliści zajmą się ich rozliczeniem. Opcją jest także samodzielne wypełnienie formularzy i złożenie ich w odpowiednim urzędzie skarbowym.