Terapia bólu w kontekście chorób nowotworowych: Jak radzić sobie z bólem wynikającym z nowotworu?

Terapia bólu w kontekście chorób nowotworowych: Jak radzić sobie z bólem wynikającym z nowotworu?

Rosnąca liczba przypadków i zgonów spowodowanych chorobą nowotworową, sprawia, że problem ten zyskuje na skali ogólnoświatowej. Najnowsze badania statystyczne pokazują, że w Polsce największą przyczyną zgonów są choroby układu krążenia oraz nowotwory, w szczególności te zlokalizowane w tchawicy, płucach, oskrzelach, trzustce, żołądku czy jelitach grubych. Wraz ze wzrostem liczby osób dotkniętych chorobą nowotworową, wzrasta ilość osób doświadczających jednego z najbardziej uciążliwych powikłań – bólu nowotworowego.

Ból nowotworowy to dolegliwość, która dotyka około 1% populacji naszego kraju. W świetle badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych okazało się, że ponad połowa pacjentów na różnym etapie choroby nowotworowej potrzebuje terapii przeciwbólowej. W Polsce stanowi to grupę liczącą około 200 tysięcy osób.

Należy podkreślić, że ból nowotworowy nie jest samodzielną jednostką chorobową. Jest to szeroki termin, który opisuje dolegliwości bólowe u osób z diagnozą nowotworu. Ten typ bólu pojawia się najczęściej u pacjentów z zaawansowanym stadium choroby i może być głównym lub nawet jedynym objawem zgłaszanym przez chorych. Ból nowotworowy jest złożonym zjawiskiem, które obejmuje różne rodzaje bólu o różnorodnym źródle:

– ból bezpośrednio powiązany z nowotworem, który najczęściej jest wynikiem procesu zapalnego lub martwicy. Może być wywołany przez rozciąganie lub ucisk na tkanki;
– ból koincydentalny, czyli taki, który występuje u pacjentów z diagnozą nowotworu, ale nie jest bezpośrednio powiązany z chorobą;
– ból wynikający z terapii przeciwnowotworowej, który jest efektem różnych procedur terapeutycznych, takich jak diagnostyka, radioterapia, chemioterapia czy operacje;
– ból będący konsekwencją wyniszczenia organizmu spowodowanego przez nowotwór. Na powstawanie tego rodzaju bólu wpływają m.in. jony potasowe uwalniane z tkanek poddanych lizie.